4. januar 2011

2011!

Årets første korøving blir torsdag 13. januar kl 20 på Vigdartun. Det er en fin anledning til å invitere nye medlemmer!